Yasal Boşluklar, suçu teşvik eder

0
216

Toplumsal yaşam ,toplu yaşam hallerinden farklılık gösterir.

Kırsal bir dağ mahallesinde toplu halde yasayan insanların varlığı onların topluluk olduğu anlama gelir ama toplumsal yaşama sahip oldukları anlamına gelmez.. Kendi kuralları, toplumun kurallarından önce gelir ve hatta toplumda uyulması gereken kurallardan bihaber olarak bir horozun kendi kümesi e yabancı Sokmaması başka bir horoz geldiğinde onu tepelemesi ve canı istediğinde kendine ait tavuğu tepelemesi, yem bulduğunda tüm tavukları çağırması kuralları onun toplumsal bir yaratık olması anlamına gelmez

Her toplu yaşam, toplumsal yaşam anlamına gelmez.

Toplumsal yaşam ve kalitesi,kişilerce sahip olunan niteliklerden ziyade, kurallar ve kurallara riayet sıklığı ile alakalıdır..

Garipler mahallesinin asansörü, hergün bozuktur, tuş düğmesi kırık tuş ışıkları içine gömülmüş, aynası parçalara ayrılmıştır. Elitlerin oturduğu apartman da sizi içeri girdiğinizde parfüm kokusu, birbirine gülümseyen/selamlaşan insanlar ve düzenli kontrolleri yapılan, aynaları her an temiz bir asansör karşılar..

Kanun koyucu, toplum yaşamında kapsayıcı, eşitlik ilkesine uygun ve boşluk bırakmaksızın genel kuralları, koymak ve uygulanmasını denetlemek zorundadır.. Kişisel bilinç, kurallara kendiliğinden riayet sağlasa da cezalandırmaya ilişkin kamu gücü de kişisel bilinç yerine geçerek o bilinçten yoksun olanları da kurallara uymaya zorlar..

Bunun yanında örnekleme, utanma, gibi hallerde kurallara uyma, bütünlüğüne katkı sağlar..

Gerek teknolojik, gerekse toplumsal gelişmeye baglı olarak hayatımıza  ayrılmaz şekilde girmiş, alanlarda ya kurallar yok ya da olan kurallar toplumsal ihtiyaca cevap vermekden çok uzakda bulunmakta ve bizzat çözümsüzlüğe hizmet etmektedir.

Boşluk olan alanlar ;

-Dronların kullanımı

Hava da kalış, yük taşıma kapatesinde artış ve joystick gelişimi onu düşman izleme ve yok etme, reklam ve film çekme yada kişisel kötüniyetli alanlarda kullanım sonuçlarını çıkarmıştır.

Silah haline dönüşen dronlar, Gözetleme  röntleme aracı olarak hizmet edebileceği gibi yasadışı nakil gibi bir çok Kötüniyetli kullanımlar da aracılık edebilir.. 100 cc lik Bir motosikletin bile kullanımı tescile ve kullanıcı kimlik şartlarına bağlanmışsa Dron gibi daha kapsamlı kullanma ve silah olma gibi özelliklere sahip aracın da kullanımı tescil ve ehliyet gibi şartlara baglanması  gerekmektedir.. Kanun koyucu bu boşluğu doldurmadığı takdirde teröristler in patlatdığı her bomba nın ardında Dron tehditi eksik olmayacaktır. Röntgencilerin, şantajcıların eli hep kuvvetli olacaktır. Ve bizlerde Adliyeye olayların  bir çoğu yansımadığı ya da eksik yansıdığı için suçlardan haberimiz olmayacaktır..

-Siyasi Partiler Yasası

1982 anayasasının statükocu yapıyı korumak için çılardıgı yasa toplumsal ve si yasi talepleri karşılayamaz hale gelmiştir. Siyasi parçalanmışlık ve bölünmüşlüğe bizzat kutuplaşmaya kaynaklık etmektedir. 2820 sayılı yasa ya göre Genel başkan, il başkanlarını,, il başkanlarını delegelerin, delegelerin il başkanı ve genel başkanı seçtiği kısır döngü adam öğütme çemberine dönüşmesi ve öne çıkamayanlar ın koparak siyasi partilerin parçalanmasına ve güç odaklarının eksenine  kaymasına sebep olmaktadır..

Yeni sisteme geçince ortaya ittifak diye Çıkan ve parti iradesinin millet iradesi gibi sunulduğu hal ise bir kuralsızlıklar bütünüdür.. Yerel yönetimlerin belirlenmesi genel seçimlerde uygulanması ittifak açısından aynılık göstermemektedir.. Yine yasa da ve parti tüzüklerinde yer alan Partinin bağımsızlığı ve dışarıdan maddi Yardım kabul edemez kuralı ile çelişmektedir. Yine Belediye Meclis üyeleri ve başkan adaylarını ipotekli şekilde belirlenmesi, milli irade ye ilişkin Anayasa kuralı ile bağdaşmamaktadır.. Türkiye milletvekili diye kabul gören vekillerin, parti kararlarına bağlılık gösterileri ile parti iradesi  dışı davranışların, ihraç yaptırımları “egemenliğin kayıtsız sartsız millete ait”   olduğu iddiasını komik hale getirmektedir. Öncelikle siyasi parti ve seçim öncesi ittifaklara ilişkin siyasi parti birlikteliklerinin kurallar bütünü içerecek sekilde siyasi parti yasası değiştirilmeli sonra da delege sistemi kaldırılıp  önceki yıllara ait yol/iletişim imkansızlığının günümüzde olmaması sebebi ile düzenli parti üyeliğinin deleğe yerine geçişi sağlanmalıdır.

-Telif ve eser  Hakları

Eser sahiplerinin haklarının kronolojik olarak önceden var olduğu için daha cok pay almak gibi bir sonuca yol acan dernek yerine buna ilişkin özerk bir kurum telif ve eser haklarının sahiplerini eşitlik ilkesinin oransal olarak sağlandığı şekli ile havuzdan pay alması sağlanmalıdır. Ulusal düzeyde yazar ve sanatçı kuruluşu her kitap yazanın yazar ya da her şarkı söyleyenin sanatçı olamayacağının tesbiti yerine nitelik ve nicelik şartları nı sağlamış olanların bu kimliği taşıyabileceği kuralını koyabilmelidir.. Yoksa eski sistem yatak odasından patentli artist adaylarının sanatçı olarak izlemek zorunda kalacağımız gibi yazar ve şairlerimiz yayın lerinin esiri olmaya devam edecektir. Yazarlar kurulu gibi özerk kuruluşun onayını alan her eser hiç bir ücret ödemeden basılması dağıtılması asgari şartlarda sağlandığında ve asgari şarta göre ödemeler yayınevine bu kurulca yapıldığında hem yayıncı hemde yazar hem de toplumsal aydınlanma sağlanmış olacaktır..

-Vakıf üniversiteleri

Vakıf üniversitelerine bağlı fakülte açılışları YÖK e değil ilgili branşın DPT nezdinde baglı olduğu meslek örgütünün onayına göre açılmalıdır.. Kurs fakulte ve meslek okulu ayrımlaması sertifika diploma ayrımlaması ile ara eleman ihtiyacının karşılanmasına da cevaz verecektir. Kurs gibi açılan branşların lisans üstü ve doktora diye yutturulmasının da önüne geçilecektir.. Vakıf üniversiteleri para kazanmak için açılan hastane ve yan kuruluşların vergi muafiyeti sağlanması amacı ile kullanımının önüne geçilmeli kazanç ve genel gider sıkı denetimli vakıf yönetimde olmalıdır. Bu konuda yasal düzenleme yapılmadıkça sermaye hareketlerinin vergi kacakçılıgına yasal zemin hazırlamış oluruz.

Zamana ve mekana göre derinleşen konular yasal boşluk kaldırmaz  Olursa toplum karanlığa mahkum olur ve kimsenin karanlıktan şikayet etmeye hakkı kalmaz..

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin