İmar Barışı mı? Yaşam Savaşı mı?

0
282


YEREL seçimler öncesi bu konuyu ele alıp incelemekte fayda var.. İncelemeden önce Haksız kazanç, yaşam hakkı, bilime saygı, hırsızlık, imar uygulaması, imar planı gibi kavramları bilmek gerekir..
İmar planı ile yerleşim yerine acılan saha da tarlanız varsa tarla arsaya dönüşür. 1 dönüm den yaklaşık 5 arsa çıkarsa yol ve sosyal dini donatıları cıkardığınızda astronomik olarak geliriniz ve varlığınızın artması kaçınılmazdır..

İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastro durumu da işlenmiş plana uygulama imar planı denir..
Diyelim ki bir arsa alacaksınız bu durumda arsanın imar planına ve yönetmeliğine uygun kullanma koşulları ve bu koşulları içeren belgeye göre davranmak zorundasınız. İşte bu belge nin adı da İmar durum belgesidir.. Arsa nın ne kadarını bina imalatında kullanacağınızı gösterir.. İmar durum belgesi o parselin üzerinde ne tür bir yapı yapılacağını gösteren bir belgedir. Örnegin: Ticari yapı mı, Konut mu, yoksa ticari+konut mu? gibi bilgiler ile Kaks ve taks değerleri, ayrıca arsanın yan komşu arsalardan, önden ve arkadan ne kadar pay bırakılarak yapı yapılabileceğini gösteren bir belgedir. Bu durumda açıklanması gereken bir kavram daha çıktı TAKS nedir hatta ilanlar da bazen görürsünüz kaks ı şudur diye… Bunları da açıklamak lazım ki hırsızlığı ve soygun düzenini daha iyi anlayalım
Taks yani Taban Alan kat sayısı nın baş harflerini almış bir kısaltma binanın oturduğu alanı geniş tutarsan yüksekliğini azaltırsın buna ilişkin çarpan rakamlar var bu alanı ve yüksekliği belirler ler.. = 0.10 – 0.15 – 0.40 – 0.50 – 0.60 – 0.80 arasında değişen bir sayıdır. Arsa alanını bu katsayı ile çarparsanız bina oturum alanını hesap edersiniz
Bazı yerlerde taban alanı ön yan ve arka bahçelerden belirli bir miktar çekmek sureti ile hesap edilir. Ön bahçeden 5m komşulardan 3m arkadan 3m çekerek kalan kısımda taban oturumu sağlanabilir. Bu tamamen planda yazan duruma göre değişir.
Taks (taban alanı kat sayısı), arsa üzerine yapılacak inşaatın taban oturum alanının arsaya oranıdır. Örneğin: 1.000 m2 bir arsanın imar durum belgesinde taks: 0,20 – 0,40 gösteriliyorsa bu şu demektir; siz taban alanını 0,20 ile 0,40 aralığında dilediğiniz oranları uygulamakta serbestsiniz, yani taban alanını büyütürseniz kat sayınız azalır, taban alanını küçültürseniz bu seferde kat sayınız artar.
Kaks nedir? Kaktırmak dan falan türetilmemişdir.. Kat alan kat sayısının baş harflerini almış bir kavramdır.. (Emsal)= 0.20 – 0.30 – 0.40 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.07 – 2.5 – 3.0 arasında değişen bir sayıdır. Arsa alanını bu katsayı ile çarparsanız bina toplam kapalı alanını hesap edersiniz. Bu katsayı KAKS = EMSAL olarak da bilinir. Kaks (kat alanı kat sayısı), bir arsanın üzerine yapılacak toplam inşaat alanı demektir. Örneğin: 1.000 m2 bir arsanın imar durum belgesinde kaks:1.25 gösteriliyorsa hesaplaması şöyle: 1000 m2 x 1.25 = 1250 m2. Yani bu arsanın üzerine yapacağımız binanın toplam alanı 1.250 m2 olacak demektir. Çatı katı, asma kat, bodrum kat, kapalı otopark, yangın merdiveni ve asansör gibi binanın ihtiyacı olan bölümler kaks hesabı dışında kalır.
Gabari nedir? Binanın imarda gözüken azami yüksekliğidir..
Tabi bina imalatını yapacaksanız, imar yönetmeliğine uymak zorundasınız.. O yönetmelikte kaç kata müsaade verilmiş yoldan ve yan bina dan çekme halleri bu yönetmelikte gösterilir.. Hani seçimlerde belirlediğimiz belediye meclis üyeleri var ya onlardan oluşan Belediye Meclisi onaylar ve böylece yürürlüğe girer.. Diyelim ki başkanın binasının oldugu sokak muhtemelen seçkinşerin oturduğu sokaktır bir kata müsaade daha verildiğinde 100 bin dolarcık otomatikman kazanmış olur… Helalinden sen 30 sene çalışırsın emekli olursun 15/20 bin dolar karşılığı ya alırsın ya almazsın…
Belediyeler şehrin düzgün gelişmesi için Şehir Planları yaparlar. Bunun için Şehir Plancıları 1/100.000 – 1/50.000’lik büyük planlar yapar. Daha sonra 1/5.000’lik Nazım Planlar yapılır..Son olarak da Şehir Plancıları 1/1.000’lik UYGULAMA İMAR PLANLARI yaparlar. Adından da anlaşılabileceği üzere inşaat yapılabilecek son hale gelen planlar uygulama imar planlarıdır. Uygulama İmar Planları, arsaların üzerinde ne inşa edilebileceğini gösterir.
1999 depreminden sonra zemin araştırma etüdleri kolon kalınlıkları ve beton kalitesi gibi standartlar ve kaçak halinde sorumlu sıfat lar getirilerek kaçak halinde cezalandırılacak kişiler de belirlendi ve inşaat yapmak biraz daha zorlaşdı..
Ama sizi bir kalemde tüm bu mevzuatı ve uygulamayı ortadan kaldırarak,iskan problemi ile Abonelik alamayanları gerekçelendirerek, bir yasa Çıkardınız.. Hırsızlar hemen atağa geçerek 3 ü 4, 4 ü 5 yaparak katta 2 daire bazı yerlerde 4 daire ile katmerli hırsızlık yaptılar.. Hazine ve Orman arazileri ile kamuya ait olan ve koruma altındaki dere ve göl kenarlarını çaldılar.. Ve siz kaynak yaratacagım diyererek, yapı kullanım belgesi ile hırsızlıkları ödüllendirdi iz..
Bu ödül belgesi aslında ölüm belgesidir.. Bina nın yük taşıma kapasitesi ve yıllara dayalı mevzuat uygulamaları gözardı edilerek İmar barışı, yaşam savaşına dönüştüğünde ” kimse var mı?” diye seslenenin kim olacağına siz de karar veremeyeceksiniz…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin