Hukuki tavsifin Hakime ait olduğuna dair Yargıtay HD kararı

0
121

12. Hukuk Dairesi 2007/4519 E., 2007/6923 K.HUKUKİ TAVSİFİSTİHKAK DAVASI2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]

“İçtihat Metni”

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : 

Takipte taraf olmayan 3. şahıs K…

… Makine Mad. Enj. Nak. İnş. San Tic. AŞ. vekili İcra Hakimliğine başvurusunda borçlu K…

… Makine San Tic. Ltd. Şti. hakkında yapılan takip nedeniyle haczedilen menkullerin mülkiyetinin kendileri ait olduğu belirtilmiş ve haczin kaldırılması isteminde bulunmuştur. Takipte taraf olmayan 3.kişinin başvurusu açıklanan bu şekliyle istihkak davası niteliğindedir. Dilekçede şikayetten söz edilmesi , H.U.M.K.’nun 76.maddesinde yer alan “hukuki tavsifin hakime ait olduğu” kuralını değiştirmez. 

Bu durumda Mahkemece, öncellikle duruşma açılmalı, sonra taraf teşkili ve varsa noksan harç tamamlattırılmalı, tarafların delilleri toplanarak çekişme istihkak davası prosüdürüne göre çözümlenmeli ve sonucu göre bir karar verilmelidir. Evrak üzerinde inceleme yapılarak ve başvuru şikayet olarak değerlendirilip eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 10.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin