Delil Nedir? Özellikleri ne olmalıdır?

Delil konusun tanıtan tanımlayan ögretmen cümleleri Yargıtay İçtihadı dan alarak konuyu işledik.. ".... Hakim bu güne dayanarak dünü öğrenir. Dün hakkındaki şüphesini deliller sayesinde yener....

İŞ kazası ve Meslek hastalığı nedir? Ölüm halinde tazminat alınır mı?

İş kazası ve meslek hastalığı tüm çalışanları ilgilendiren bir konudur. İşi yaparken meydana gelmişse problem yok. Nedensellik bağı cercevesinde bu iş kazası der ve...

İşçinin servis aracında geçirdiği süre çalışma saatinden sayılır mı?

İŞ Kanunu madde 66 da belirlenen haller bilfiil çalışılmasa bile çalışacakmış gibi işe hazır halde beklediği haller, madende çalışıyorsa kazma salladığı yere kadar giderken...

Davacı davasını geri alabilir mi?

Dava benim davam değil mi istediğim zaman açar istediğim zaman geri alırım diye düşünebilir sin  Bu sadece sana ait bir. Düşünce olarak zihninde kalır.....

İŞ görmezlik ödeneği işe giderken kendi aracımla geçirdiğim kazada ödenir mi?

Geçici ve sürekli iş görmezlik halleri vardır.. Geçici iş görmezlik haline raporlu alınan ücrete de halk arasında rapor ücreti denmektedir.. SGK  İş kazalarında yaralananlara geçici...

Kalp krizi iş kazası sayılır mı? İşveren kusuru önem arz eder mi?

5510 sayılı yasanın 13 maddesinde iş kazasının tanımlaması yapılmıştır İŞ KAZASININ TANIMI, BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI Madde 13- İş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik bend: 17/04/2008-5754...

Borçlunun mal kaçırmasına aracılık edilen muvazzalı takip alacaklısı iştirak ten sorumlu olur mu?

Borca batık kişi ya da hakkında takip yapılacağını bilen kişi maaşını veya mal varlığını korumak maksadlı olarak muvazaalı olarak bir bono düzenleyerek kendini borçlandırmış,bu...

Hakim Bir kısım tanıkların dinlenmesinden vazgeçebilir mi?

Yargılama faaliyeti sujelerime bir kısım hak ve yetkiler tanımıştır.. HMK 241Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi 1) Mahkeme, gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenen...

Tebligat Adresinden geçici ayrılma durumunda yasal süreç nasıl işler?

Tebliğ problemi çözülmeden davanın içine girilememektedir. Tebligat bir dava ya da takibin giriş kapısıdır. gerçekleşmeden donuk vaziyette tebliğ şartının gerçekleşmesi beklenir Tebligat Kanunu madde 20...

Mahkeme ilamına dayalı alacak da zamanaşımı var mıdır?

Kiisel  ve ayn bağlı haklar ayrımını yaptıktan sonra son işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçmekle zamanaşımına ugrar. Son işlem deyiminden açılan talebe dair icra...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.