Hukuki tavsifin Hakime ait olduğuna dair Yargıtay HD kararı

12. Hukuk Dairesi 2007/4519 E., 2007/6923 K.HUKUKİ TAVSİFİSTİHKAK DAVASI2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU "İçtihat Metni"

İlam Vekalet Ücreti Avukata aittir..

Anayasa Mahkemesi, Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir” hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla...

Tıbbi Muayene Bulgularının tutulmamasının Başvurucu Aleyhine Sonuç Doğurması sebebi ile hak ihlali

Tıbbi Muayene Bulgularının Tutulmamasının Başvurucu Aleyhine Sonuç Doğurması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkının İhlal Edilmesi Anayasa...

Görev esnasında “Allah belanı versin” demek hakeret sayılmaz Yargıtay CG Kararı

T.C. Yargıtay CEZA GENEL KURULU 2014/2-328 e 2014/386k ve 16.9.2014 tarihli karar da...

İç beden muayenesinin hak ihlali olup olmamasına ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Yapılan İç Beden Aramasının Kanuni Dayanağı Olmaması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkının İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi...

Hükmün kesinleşmesinden evvel feragat sulh kabul hakkında hakim ek karar verir konusuna ilişkin ...

Yargıtay 23 HD 2016/1610K: 2016/1164 K.T.:26.02.2016 Taraflar arasındaki asıl ve karşı alacak davasının...

Hastane Doğum Kayıtlarına Dayanmayan Yaş Tashihinin Askerlik İşlemlerinde Dikkate Alınmaması Anayasaya aykırılık teşkil etmeyecene...

Hastane Doğum Kayıtlarına Dayanmayan Yaş Değişikliklerinin Askerlik İşlemlerinde Dikkate Alınmamasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi Anayasa Mahkemesi 14/3/2019...

Sulh Hukuk Mahkemelerinde karar düzeltme ye ilişkin Yargıtay HGK

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO. 2009/17-21 KARAR NO.2009/55 KARAR TARİHİ. 4.2.2009 DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla Gaziantep...

İhtiyati Tedbir kararının icrayı durdurup durduramayacağına ilişkin Yargıtay İçtihadı

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİEsas No: 2010/22335 Karar No: 2011/5578 Karar Tarihi: 05/04/2011 İHTİYATİ TEDBİR KARARI İCRA SATIŞINA ENGEL OLUP OLMADIĞI ( İhtiyati...

Avukatın karşı yana sözlerinden cezalandırılması ifade özgürlüğünün ihlali konusunda Anayasa Mahkemesi Kararı

5.4.2019 Avukat Olan Başvurucunun Davanın Karşı Tarafına Yönelik Sözlerinden Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.