Borçlunun ölümünden sonraki keşide tarihli bonoya dayalı icra takibi yapılması ile ilgili Yargıtay İçtihadı

T.C. Y A R G I T A Y 19.HUKUK DAİRESİ B A Ş K A N L I Ğ I Esas                 Karar 2012/2526        2012/8264 Y A R G I...

Tasarrufun iptali davası,Eşinin 3.kisiden şufa hakkını kullanrak aldığı mala iliskin YARGITAY içtihadı

17. Hukuk Dairesi         2012/9145 E.  ,  2013/9179 K. TASARRUFUN İPTALİ ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMAK ŞUFA DAVASI İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 277 "İçtihat Metni" Taraflar...

Koopratif Ortaklıgından İhraç kararına ilişkin Hukuk Genel Kararı

HUKUK GENEL KURUL KARARI Tarih:2015 Esas No:2017/23-859 Karar No:2017/1719 İlgili Maddeler:1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU İlgili Kavramlar:KOOPERATİF ÜYELİĞİ Taraflar arasındaki “kooperatif ortaklığından ihraç kararının iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda...

”Coğrafi İşaretlere İlişkin Afyonkarahisar Buluşması”Semineri düzenlendi

  Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Sahip olduğumuz pek çok değeri tescil alanına alarak rekabet gücünü artırmış oluyoruz. Bir tarafta da bunlara güvenilirlik katmış oluyoruz. Uzun vadede...

Dernekler Yönetmeliğinde Değisiklik Yapıldı

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre, yönetmeliğin 83'üncü fıkrasına yeni bir fıkra eklenerek, dernek beyannamesinin "Üye ve Çalışan...

Haydi bilgilerimizi tazeleyelim,Sorular Bizden Cevaplar Sizden Olsun

  Mahkemenin verebileceği hüküm çeşitleri nelerdir? Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, hangi hallerde istenebilir? Haksız fiilde yetkili mahkeme neresidir? El koyma / Müsadere hakkında bildiklerinizi anlatın Üst hakkı nedir? Hangi tanıklar...

“Paydaşlığın Giderilmesi Davasında Vasiyetin varlığı ve varsa tekabül eden hisseleri arastırılır”Yargıtay HD içtihatı

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2006/11692 E., 2007/115 K.   PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ VASİYETNAMENİN KESİNLEŞMESİ 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU     "İçtihat Metni" Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan paydaşlığın giderilmesi...

Dava ile ilgili olmayan hususların gerekce de yer alması bozmayı gerektirir

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No:2014/24361 Karar No:2014/37164 K. Tarihi:4.12.2014 MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 15. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 10/06/2014 NUMARASI : 2013/1703-2014/341 DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini...

İcra hukuk mahkemesinin kendiliginden arastirma ilkesine ilişkin HG kararı

İCRA HUKUK HAKİMLİĞİ KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRMA İLKESİ ÖZET: 2004 sayılı İİK’nın 18.maddesi uyarınca şikayetler hakkında re’sen araştırma ilkesi geçerli olup, mahkemece taraf delilleri ile bağlı olunmak sızın gerekli...

Bozma Kararı ve Mahkeme Uygulaması Hakkinda Yargıtay İlamı

9. Hukuk Dairesi         2012/8237 E.  ,  2012/7331 K. USULİ KAZANILMIŞ HAK ARA DİNLENMELERİ HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) (1086) Madde 275 İŞ KANUNU (4857) Madde...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.