Muhtesatın aidiyeti davasında hukuki yarar şartı

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2014/25148 Karar No:2015/1609 K. Tarihi:27.1.2015 Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Muhdesatın aidiyetinin tespiti ... ve müşterekleri ile ... ve müşterekleri aralarındaki muhdesatın aidiyetinin tespiti davasının...

Süresinde Delil Gösterilmemesine ilişkin Yargıtay Hukuk GK

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2014/843 Karar No:2016/523 K. Tarihi:20.4.2016 Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ulukışla Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 07.03.2013 gün...

Bylock Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı(listede olmak yuklemek tek başına örgüt üyeliğine yetmez(

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 16. Ceza Dairesinin itiraz etmiş, dairenin kararında direnmesi üzerine dosya Ceza Genel Kuruluna gönderilmiştir. Yargıtay 27 Mart tarihli bylock kararında özet olarak...

Dava konusu taşınmaz malikinin yargılanmaya katılımının saglanmaması ve Mahkemeye erişim hakkı engellenemeyeceği hakkına...

Dava Konusu Taşınmaz Malikinin Yargılamaya Katılımının Sağlanmaması Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 24/5/2018 tarihinde, B. No: 2015/13950) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence...

Ihtimale binaen idari ceza kesilememesi hakkında Anayasa Mahkekemesi Kararı

  Varsayıma Dayanarak İdari Para Cezası Kesilmesi Nedeniyle Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/5/2018 tarihinde, A. A. ve Diğerleri (B. No: 2015/19616) başvurusunda Anayasa’nın 36. ve...

Inşaat yapı sözleşmesine göre taahhut te yer alandan eksik insaat teslimine ilişkin Yargıtay 13...

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/9811E. 2017/9811 K. K. Tarihi: 25/01/2018 Mahkeme: Tüketici Mahkemesi Konu : Alacak Davası Özet: Dava, satış esnasında sunulan katalog, proje ve tanıtımlarda belirtilen ancak bunlara...

Meclise Giren Avukat Arkadaslar Avukatlık Yasasını UNUTMA..!

1-Hukuki işlem sigortası:,düşük primlerle kamu çalışanlarından, zorunlu kesintİ özel sektörde çalışanlara isteğe bağlı sigorta 2-Vekalet ücretinin dava avansı olarak yatırılması :Vekalet ücreti ile ilgili olarak...

Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı na iliskin en yeni Anayasa Mahkemesi Kararı

        **Aynı maddi olaylara dayanılarak açılan davalarda farklı kararlar sebebi ile hakkaniyete uygun yargılanma 'ya ilişkin örnek karar Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) bünyesinde bir termik santralde...

Şirkete Kayyım Atanması ile İlgili Mulkiyet Hakkının ihlali ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Olaylar Başvurucu, Koza İpek Holding A.Ş.nin (Holding) kurucu ortaklarındandır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve emniyet raporları üzerine başvurucu ile Holdingin diğer yöneticileri hakkında başsavcılık tarafından...

Seyyar Sandıkda Oy Kullanmaya iliskin 135/2 sayılı Genelge

Yurt İçi Seyyar Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 135/2 No’lu Genelge Kapsam MADDE 1- Bu Genelge; seyyar sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini, yapacakları iş...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.