Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taraf Teşkili sorununa ilişkin Yargıtay emsal kararı

T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 7512 Karar: 2013 / 9727 Karar Tarihi: 24.06.2013 ÖZET: Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Ortaklığın giderilmesi davalarının niteliği ve davacı tarafın yargılamayı...

Acil Servis de Tek uzman Hekimin İcap Nöbeti fazla mesai sayılıp hukuka aykırı olup...

T.C. DANIŞTAY Onbirinci Daire Esas No: 2017/997 Karar No: 2017/3712 TÜRK MİLLETİ ADINA … Dava, ……Devlet Hastanesinde ……. Uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, …… yılı ………….ayından itibaren tuttuğu icap...

Miras Muvazaası na ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı

  MİRAS MUVAZAASI MUVAZAA NEENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TENKİS 743 S. TÜRK KANUNU MEDENİSİ (MÜLGA) 743 S. TÜRK KANUNU MEDENİSİ (MÜLGA) ...

İhtiyati Haciz Kararının uzun süre sürmesi sebebi ile mülkiyet hakkının ihlaline ilişkin Anayasa Mahkemesi...

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 25/10/2018 tarihinde,B. No: 2014/17196 başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir Olaylar Alacaklı tarafından borçlular aleyhine...

Anayasa Mahkemesi “Başka bir yerde. Görevlendirme de Aile Yaşamına Saygı Ölçütü” getirdi

Başka Bir Yerde Görevlendirme Nedeniyle Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlal Edildiği Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 11/10/2018 tarihinde,N. F (B. No: 2014/2502) başvurusunda Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına...

Zamanaşımına uygramış bono ile ilgili ilamsız takip de yapılamaması hakkında Yargıtay HD kararı

12. Hukuk Dairesi 2008/10735 E., 2008/13716 K.   BONODA ZAMANAŞIMI 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU 6762 S. TÜRK...

Bonoda zamanaşımı ile ilgili Yargıtay HGK

Hukuk Genel Kurulu 2007/12-230 E., 2007/245 K.   BONODA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU 6762 S....

Reddi Hakim ve hâkimin hukuki sorumluluğuna ilişkin Yargıtay HGK Kararı

Hukuk Genel Kurulu         2012/4-587 E.  ,  2012/1108 K. HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU (2802) Madde 93/A HUKUK MUHAKEMELERİ...

Tek kişilik bilirkişi raporu yerine heyet raporu gerekliliğine daire Yargıtay HD Kararı

21. Hukuk Dairesi         2011/6670 E.  ,  2013/12555 K. NAYLON FATURA VERGİ USUL KANUNUNDA KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL...

Eksik Harçla verilen kararın bozulmasına dair Yargıtay HGK Kararı

Hukuk Genel Kurulu         2013/7-31 E.  ,  2013/1481 K. MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESBİTİ (HUKUKİ YARAR) PEŞİN HARÇ İKMAL EDİLMEDEN DAVAYA DEVAM OLUNMASI "İçtihat Metni"  Taraflar arasındaki "muhtesatın aidiyetinin...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.